Toestemmingsverklaring


Tennisvereniging LTC Hoogvliet
 

TOESTEMMINGSVERKLARING VERWERKING PERSOONSGEGEVENS  

Ik geef toestemming aan LTC Hoogvliet (hierna: de vereniging) om mijn persoonsgegevens te verwerken.  

Ik geef toestemming onder de volgende voorwaarden:  
Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven doelen en onder de genoemde voorwaarden.

- De vereniging verwerkt mijn persoonsgegevens voor opname in het ledenbestand, deelname aan competitie, deelname aan tennislessen en jeugdactiviteiten, evenementen, toernooien en vermelding in speelschema's.
- De vereniging verwerkt mijn persoonsgegevens tevens voor relatiebeheer en activiteiten om het bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij de vereniging te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.
- De gegevens zijn noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doelen en zullen uitsluitend daarvoor worden gebruikt.
- Als de gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn voor de genoemde doelen zal de vereniging de gegevens niet langer bewaren, tenzij de gegevens op grond van de wet nog niet mogen worden verwijderd.
- Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van mijn toestemming kan gevolgen hebben voor de diensten die de vereniging mij kan verlenen.
- Ik geef toestemming aan de vereniging om de gegevens te vertrekken aan functionarissen van de vereniging, van KNLTB en Jeugdfonds inzake subsidie en andere personen of organisaties die ook een rol hebben bij de verwerking van de gegevens en daarom over deze gegevens moeten beschikken.
- Uitgebreide informatie over het gebruik van persoonsgegevens door de vereniging is te lezen op de website van de vereniging onder Privacyverklaring.

Met deze toestemmingsverklaring verklaar ik hiervan kennis genomen te hebben en voldoende geïnformeerd te zijn over het verwerken van mijn persoonsgegevens door de vereniging.

Intrekken van mijn toestemming kan door een melding per e-mail aan: [email protected] o.v.v. naam en “intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens”.  


Naam:   _____________________________________________


Handtekening:   _______________________________________

Indien minderjarig  
Naam wettelijk vertegenwoordiger   ________________________

Handtekening:  ________________________________________

Datum: ______________________________________________

Toelichting  
Om persoonsgegevens te mogen verwerken is een wettelijk grondslag vereist. Dat kan bijvoorbeeld de uitvoering van een overeenkomst met u zijn. Een andere wettelijke grondslag is het gerechtvaardigde belang van de vereniging om persoonsgegevens te mogen verwerken. Daarnaast heeft de vereniging voor sommige activiteiten een wettelijke verplichting die als geldige grondslag kan worden gebruikt. Als deze genoemde grondslagen niet kunnen worden gebruikt zal de vereniging om toestemming moeten vragen. De persoon van wie de vereniging persoonsgegevens verwerkt moet dan expliciete toestemming geven om de persoonsgegevens te mogen verwerken.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 416 9232

Tennisvereniging LTC Hoogvliet

Groothoefblad 13
3193 GA Hoogvliet Rotterdam

KVK-nummer

40341259