Lesreglement

LESREGLEMENT TENNISSCHOOL BOEKHOLT
 
ALGEMEEN

 1. Lessen kunnen alleen worden gegeven aan leden van de vereniging LTC Hoogvliet. Wanneer men aanvangt met lessen dient men tegelijkertijd ook lid te worden van de vereniging. De contributietarieven staan tevens vermeld op de website van de vereniging.
 2. Indien een les uitvalt vanwege ziekte/blessure van een cursist of door afwezigheid ongeacht de reden, dan wordt de les geacht te zijn gegeven.
 3. Bij ziekte van de trainer langer dan veertien dagen, zal Tennisschool Boekholt een plaatsvervanger regelen, zo mogelijk eerder doch uiterlijk na veertien dagen.
 4. Mocht men door omstandigheden lessen missen, dan zijn deze voor eigen rekening. Wel kan er soms een mogelijkheid zijn deze in te halen mits er ruimte is in groepen van hetzelfde niveau. Dit dient u zelf aan te vragen bij de trainer.
 5. Als de trainingen door absentie van de trainer niet door kunnen gaan, worden deze ingehaald op een nader te bepalen tijdstip doch altijd in overleg.
 6. Er worden per periode zoveel mogelijk lessen ingehaald die door weersomstandigheden afgelast zijn, vast staat dat er bij uitval ivm weersomstandigheden er om en om wordt berekend. Waarbij de 1e verregende les voor rekening van de cursist is en de 2e voor rekening van de tennisschool etc.
 7. Tennisschool Boekholt is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten.   LESDAGEN EN LOCATIE

 1. De lessen worden wekelijks gegeven met uitzondering van de schoolvakanties. De lessen worden in de zomerperiode gegeven op de banen van LTC Hoogvliet. In de winterperiode kan worden uitgeweken naar een andere locatie waarbij rekening wordt gehouden met de afstand en reistijd.
 2. Indien het door weersomstandigheden niet mogelijk is om de banen te betreden dan wordt de les die dag afgelast of wel verplaatst naar een ander park.
 3. Wanneer er een les niet door kan gaan door "slechte" weersomstandigheden (hevige regen, zware wind) of onbespeelbare banen, zal de eerste les voor de rekening van de cursist zijn. De lessen die daarna uitvallen worden allemaal ingehaald.
 4. Bij afwezigheid van de leraar wordt de les ingehaald. 
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 416 9232

Tennisvereniging LTC Hoogvliet

Groothoefblad 13
3193 GA Hoogvliet Rotterdam

KVK-nummer

40341259