Lesreglement

LESREGLEMENT TENNISSCHOOL BOEKHOLT - VERGEER
 
ALGEMEEN

 1. Lessen kunnen alleen worden gegeven aan leden van de vereniging LTC Hoogvliet. Wanneer men aanvangt met lessen dient men tegelijkertijd ook lid te worden van de vereniging. De contributietarieven staan tevens vermeld op de website van de vereniging.
 2. Indien een les uitvalt vanwege ziekte/blessure van een cursist of door afwezigheid ongeacht de reden, dan wordt de les geacht te zijn gegeven.
 3. Bij ziekte van de trainer langer dan veertien dagen, zal Tennisschool Boekholt - Vergeer een plaatsvervanger regelen, zo mogelijk eerder doch uiterlijk na veertien dagen.
 4. Mocht men door omstandigheden lessen missen, dan is het mogelijk deze in te halen mits er ruimte is in groepen van hetzelfde niveau.
 5. Als de trainingen door absentie van de trainer niet door kunnen gaan, worden deze ingehaald op een nader te bepalen tijdstip doch altijd in overleg.
 6. Er worden per periode zoveel mogelijk lessen ingehaald die door weersomstandigheden afgelast zijn, vast staat dat er bij uitval ivm weersomstandigheden er om en om wordt berekend. Waarbij de 1e verregende les voor rekening van de tennisschool is en de 2e voor rekening van de cursist etc.
 7. Tennisschool Boekholt - Vergeer is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten.   LESDAGEN EN LOCATIE

 1. De lessen worden wekelijks gegeven met uitzondering van de schoolvakanties. De lessen worden in de zomerperiode gegeven op de banen van LTC Hoogvliet. In de winterperiode kan worden uitgeweken naar een andere locatie waarbij rekening wordt gehouden met de afstand en reistijd.
 2. Indien het door weersomstandigheden niet mogelijk is om de banen te betreden dan wordt de les die dag afgelast of wel verplaatst naar een ander park.
 3. Wanneer er een les niet door kan gaan door "slechte" weersomstandigheden (hevige regen, zware wind) of onbespeelbare banen, zal de eerste les voor de rekening van de cursist zijn. De lessen die daarna uitvallen worden allemaal ingehaald.
 4. Bij afwezigheid van de leraar wordt de les ingehaald. 


LIDMAATSCHAP LTC HOOGVLIET
Naast de lestarieven dienen de kinderen lid te worden van de vereniging LTC Hoogvliet. Klik hier voor inschrijven lidmaatschap
De contributietarieven zijn per jaar als volgt:
4 t/m 6 jaar            € 25,-
7 t/m 11 jaar          € 50,-
12 t/m 17 jaar        € 75,-

Het contributiejaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september. De contributie wordt naar rato berekend. Restitutie vanwege tussentijdse beëindiging geeft geen recht op teruggaaf van reeds betaalde contributie. Bij beëindiging van de lessen dient de beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging apart te geschieden 4 weken voor einde seizoen (1 oktober).
De kinderen kunnen voor dit tarief :

 • Het gehele jaar gebruikmaken van de tennisbanen van LTC Hoogvliet
 • Gratis deelnemen aan de KNLTB/Tenniskids-competitie. 
 • Deelnemen aan activiteiten georganiseerd door de Jeugdcommissie (met én zonder eigen bijdrage)