Privacywet AVG

Hier volgt binnenkort meer nieuws over wat dit voor de sportvereniging en voor iedereen inhoudt die binnen de vereniging werkt met persoonsgegevens

Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Er zullen onder meer de volgende bepalingen gaan gelden, deels nieuw, deels aangescherpt.

Publiceren van foto en video
Foto’s en video’s met een herkenbaar in beeld gebrachte betrokkene zijn meestal persoonsgegevens. Voor het maken en publiceren ervan is vaak toestemming nodig van de betrokkene, zeker als het gaat om een minderjarig persoon. Toestemming ten aanzien van iemand die nog geen 16 jaar oud is, vraag je aan de ouder/voogd.
Let op: iemand die toestemming geeft voor het maken van een foto, geeft daarmee niet per definitie toestemming voor de publicatie ervan. Een herkenbaar in beeld gebrachte persoon heeft in sommige gevallen het recht om zich te verzetten tegen publicatie van dergelijke beelden. In de regel zal je gehoor moeten geven aan een dergelijk verzoek. 
De vereniging moet er voor zorgen dat leden en toeschouwers zijn geïnformeerd over eventuele beeldopnamen. Dat kan bijvoorbeeld via het huisreglement of met behulp van een bordje op het terrein. 

Ledenlijst online
Voor een vereniging is het publiceren van een ledenlijst in principe toegestaan, maar het is verstandig om de algemene ledenvergadering daarmee vooraf te laten instemmen. Wil je behalve namen ook contactgegevens (dus e-mailadres, telefoonnummers) in de lijst opnemen, kaart dit dan expliciet aan gedurende de ledenvergadering. Geef leden bovendien, net zoals bij het verstrekken van adresgegevens aan sponsoren, vooraf gelegenheid om zich tegen publicatie van contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer) te verzetten. Uitsluitend leden hebben toegang tot de gepubliceerde ledenlijst.

Social media
Op sociale media zijn wij als vereniging verantwoordelijk voor het publiceren van persoonsgegevens (zoals foto’s). We moeten dus bedenken welke publicaties wel/niet wenselijk zijn, eventueel maken we dit onderwerp van discussie in de ledenvergadering. We zullen een paragraaf opnemen over sociale media-gebruik in het huisreglement. De kern is uiteindelijk dat we de privacy borgen van leden/personen die dergelijke publiciteit liever mijden en dat we adequaat omgaan met eventuele klachten en verzoeken. 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 416 9232

Tennisvereniging LTC Hoogvliet

Groothoefblad 13
3193 GA Hoogvliet Rotterdam

KVK-nummer

40341259