Sponsorcommissie

Sponsorcommissie
Onze sponsoren zijn erg belangrijk voor de vereniging. Daarom onderhoudt de sponsorcommissie warme relaties met hen. Het team zorgt voor goed contact met bestaande sponsors. Daarnaast zoekt de commissie actief naar nieuwe sponsors.
Natuurlijk kunnen ze je ook alles vertellen over de verschillende sponsormogelijkheden. Je leest er alles over op de pagina Sponsors. Elke maand vergaderen de commissieleden. Ze zorgen ervoor dat het sponsorbeleid goed wordt uitgevoerd en ze bespreken de actuele ontwikkelingen.
Je kunt ze bereiken via Sponsoring