Senior


 "Onze vereniging verwerkt uw persoonsgegevens conform de privacyverklaring".

Het Senior lidmaatschap bedraagt €185 per seizoen.

Het lidmaatschap van onze vereniging loopt van 1 oktober tot en met 30 september. 

Met dit lidmaatschap bent u tevens lid van de KNLTB. U krijgt van ons een spelerspas waarmee u toegang hebt tot het tennispark.
Voor het reglement en de statuten van de vereniging verwijzen wij u naar Statuten en Reglement
Word je gedurende het seizoen lid, dan wordt de contributie naar rato berekend.

Voortijdig stoppen van de eventueel door u gevolgde lessen geeft geen recht op teruggaaf van de reeds betaalde contributie.
Opzeggen moet altijd schriftelijk plaatsvinden voor 1 september (4 weken voor einde van het lopende tennisseizoen) via een e-mail naar onze ledenadministratie [email protected]