Update kostprijs dekkende huur

25 november 2020


Kostprijs dekkende huur wordt verlaagd met 50 % !!!!

Positief nieuws is zeer zeker in deze tijd meer dan belangrijk. De jaar lange "strijd" tegen de rechtsongelijke kostprijs dekkende huur voor tennisverenigingen in Rotterdam heeft vruchten af geworpen.

Gisteravond 5 november in de digitale bijeenkomst met wethouder de Langen van Rotterdam is toegezegd op schrift dat die huur wordt verlaagt met 50% per januari 2021 en dat investeringen van gemeente Rotterdam ter versterking van tennisverenigingen v.w.b. vernieuwing en verduurzaming in een nog uit te werken plan worden verwerkt. Investeringen die afhankelijk van de plannen van de club in samenspraak met de gemeente deels of geheel worden gefinancierd.

We zijn er dus los van de huurverlaging nog niet. Plan van aanpak en een vitale club / bestuur / commissies zijn in het te ontwikkelen plan mede van belang voor de gemeente.  De huurverlaging is eerst en vooral geïnitieerd door het bestuur van LTC Hoogvliet, waarbij zich in de loop van het jaar een 8 tal clubs hebben aangesloten.  

Nieuwscategorieën