Kids

"Onze vereniging verwerkt uw persoonsgegevens conform de privacyverklaring".

Het lidmaatschap van onze vereniging loopt van 1 oktober tot en met 30 september.

Word je gedurende het seizoen lid, dan wordt de contributie naar rato berekend. Voortijdig stoppen met lessen geeft geen recht op teruggaaf van de reeds betaalde contributie.
Opzeggen moet altijd schriftelijk plaatsvinden voor 1 september (4 weken voor einde van het lopende tennisseizoen) via een e-mail naar onze ledenadministratie [email protected]

Voor het reglement en de statuten van de vereniging verwijzen wij u naar menu Vereniging op deze website.

De contributietarieven zijn:

 leeftijd  tarief
 4 t/m 6 jaar  €25
 7 t/m 11 jaar  €50
 12 t/m 17 jaar  €75

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 416 9232

Address

Tennisvereniging LTC Hoogvliet, Groothoefblad 13
3193 GA Hoogvliet Rotterdam