Inschrijfformulier Najaarscompetitie 2018


Onderstaand formulier kan worden ingevuld worden verstuurd naar [email protected] wanneer je aan de Najaarscompetitie wilt deelnemen.  Inleveren voor 10 juni 2018 !

INSCHRIJFFORMULIER NAJAARSCOMPETITIE ROTTERDAM 2018

INLEVER DATUM UITERLIJK 10-06-2018

Naam: ________________________________ M/V

Bondsnummer: _____________________________________

E-mailadres:________________________________________

Speelsterkte: enkel:________dubbel:____________________

Telefoonnummer:____________________________________

Ondergetekende wenst deel te nemen aan de Najaarscompetitie 2018.

Competitievorm:__________________
Speeldag:_______________________dag/avond

Als je deelneemt als team, vul dan hieronder de namen van de overige teamleden in.

 1. (Captain):____________________________
 2.  ___________________________________
 3.  ___________________________________
 4.  ___________________________________
 5.  ___________________________________
 6.  ___________________________________


Wil je in de competitie uitkomen voor meerdere teams of verenigingen, dan kan het zijn dat dispensatie moet worden aangevraagd. Dat kan met dit formulier, of anders door een schriftelijk verzoek bij de verenigingscompetitieleider ([email protected]).

Aanvraag dispensatie (indien van toepassing):

Competitie soort:      __________________________

Speeldagen:             __________________________

Middels ondertekening van dit formulier verklaar je kennis genomen te hebben van het KNLTB Competitiereglement 2018 en akkoord te gaan met de voorwaarden die LTC Hoogvliet stelt aan deelname aan de competitie.

Inleveren:     [email protected]


Plaats: ______________________________

Datum:______________________________

Handtekening (indien jeugd: ouder/verzorger):

___________________________________

Algemene regels voor het spelen van competitie:

 • Inschrijven voor de najaarscompetitie 2018 kan tot uiterlijk 10 juni 2018.
 • Per team is slechts een inschrijfformulier noodzakelijk.
 • Bij de indeling van de competitie is de vereniging verplicht rekening te houden met de speelsterkte. Voor meer informatie over je speelsterkte indeling: zie knltb.nl;
 • Ieder team(lid) is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een compleet team. Bij eventuele afwezigheid van een teamlid dient het team zelf een vervanger te regelen of indien niet mogelijk dit ruim van tevoren aan de competitieleiding voor te leggen;
 • Eventuele boetes die door het team veroorzaakt worden, zijn voor rekening van het betreffende team zelf;
 • Er kan Landelijk op zondag gespeeld worden, indien nodig informatie bij de Verenigings Competitie Leider;
 • Voor de najaarscompetitie geldt het KNLTB Competitie Reglement 2018. Dit reglement ligt ter inzage op het clubhuis van LTC Hoogvliet en is te vinden op de website van de KNLTB.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 416 9232

Address

Tennisvereniging LTC Hoogvliet, Groothoefblad 13
3193 GA Hoogvliet Rotterdam